Mugen Blog
Yumiduka Satsuki (Novo)


⑨ lançou a Yumiduka Satsuki e atualizou os outros personagens do jogo Melty Blood.

Download
>> MUGEN >> CHARS