Mugen Blog
Takenaka Hanbei (Novo)


Tukisuna lançou Takenaka Hanbei do jogo "Sengoku Basara X"

Download